Holde visningen selv eller la megleren ta seg av det?

Hva bør man egentlig gjøre?